Ardal Gynghori - Cefnogaeth i Fyfyrwyr

Ardal Gynghori

Ar gyfer Eich Holl Ymholiadau Myfyrwyr

Yr Ardal Gynghori yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr.

Rydyn ni'n cynnig cyngor cyfrinachol ar unrhyw beth sy'n effeithio ar eich gallu i astudio, ac rydyn ni'n gweithio gydag ystod o wasanaethau eraill i sicrhau eich bod chi'n derbyn y gefnogaeth gyffredinol sydd ei hangen arnoch chi.