Datganiad Hygyrchedd

Mae PDC wedi ymrwymo i wneud UniLife mor hygyrch a defnyddiadwy â phosibl i bawb.

 
Byddem yn falch o gael eich sylwadau ar hygyrchedd a defnyddioldeb ein safle. Anfonwch e-bost at unilife@southwales.ac.uk gyda'ch cwestiynau, awgrymiadau neu unrhyw broblemau rydych wedi'u canfod.