Addasu i Astudio Academaidd

Mae’r Brifysgol yn gofyn am ddisgyblaeth, gwaith caled, presenoldeb da ac astudio annibynnol.  Chi sy'n rheoli'r hyn a gyflawnir gennych.

Pam Mynychu Darlithoedd a Thiwtorialau?

Mae mynychu darlithoedd a thiwtorialau wedi profi effaith ar raddau.

  • Gofynnwch gwestiynau a chael eglurhad gan eich tiwtoriaid a myfyrwyr eraill.
  • Mae perygl i chi golli cyd-destun pwysig os ydych yn ceisio dibynnu ar nodiadau adolygu o Blackboard neu fyfyrwyr eraill yn unig.
  • Mae arholiadau a gwaith cwrs yn haws os yw eich presenoldeb yn dda.  Y pethau y mae'r darlithydd yn eu pwysleisio yn y dosbarth yn aml yw'r rhai pwysicaf ar gyfer aseiniadau.

Am ragor o wybodaeth gweler Presenoldeb ac Absenoldeb. 

Astudiaeth Annibynnol

Darlithoedd, tiwtorialau a gwaith cartref sy'n darparu'r hanfodion, ond mae disgwyl i chi hefyd astudio'n annibynnol, e.e.:

  • Darllenwch y gwaith cefndirol a awgrymir gan eich tiwtoriaid
  • Dilynwch newyddion sy'n gysylltiedig â'ch maes dewisedig
  • Dilynwch y farchnad swyddi yn eich sector

Bydd y cyd-destun ychwanegol hwn yn eich paratoi’n well ar gyfer gwaith cwrs, arholiadau a chyfweliadau swydd yn y pen draw.  Gall gwybodaeth am rôl eich pwnc mewn cymdeithas ddod ag ef yn fyw a bod yn ysgogol iawn.

Gwella eich sgiliau astudio

Gall y Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio eich helpu i wella eich hyder a'ch perfformiad academaidd.  Maent yn darparu cyngor, deunyddiau dysgu a thiwtorialau.