Apwyntiadau

Sut i drefnu apwyntiad

Gellir archebu apwyntiadau ar-lein ar gyfer ystod o Wasanaethau Cymorth PDC trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.

Fe'ch cynghorir i ymweld â'r wefan ar gyfer y Gwasanaeth yr ydych am ei gyrchu cyn archebu apwyntiad.

Wrth ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein gallwch naill ai ddewis categori'r apwyntiad yr ydych am ei gael a chwilio am apwyntiadau sydd ar gael neu chwilio gan ddefnyddio allweddair.

Rhowch wybod i ni wrth i chi drefnu apwyntiad a ydych eisiau’r apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Nodwch, efallai y bydd angen trefnu i gyfieithydd ar y pryd fod yn bresennol.

Gellir archebu'r Gwasanaethau canlynol trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Mae ystod o apwyntiadau ar gael gyda Gyrfaoedd PDC.
Apwyntiadau ffôn a Skype ar gael.

Gwasanaeth Anabledd

Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ac yn cydlynu cymorth i fyfyrwyr PDC sydd ag anableddau, gan gynnwys anableddau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu anweledig, anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia) ac awtistiaeth.

Apwyntiadau ffôn ar gael.

Gwasanaeth Iechyd

Mae Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol yn cael ei arwain gan Nyrsys ac mae'n ychwanegiad at y gwasanaethau a ddarperir gan eich Meddyg Teulu a'r GIG. Bydd angen i chi gofrestru cyn archebu apwyntiad.  Chwilio am apwyntiad Nyrs ar yr Ardal Gynghori Ar-lein.

Apwyntiadau ffôn ar gael.


Y Llyfrgell

Trefnwch apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Cyfadran.  Dewiswch yr apwyntiad ar gyfer eich Cyfadran ar yr Ardal Gynghori Ar-lein.

Apwyntiadau ffôn a Skype ar gael.

Tîm Cyngor Dilyniant

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch astudiaethau, gall y Tîm Dilyniant nodi'r problemau a gweithio gyda chi a'ch cyfadran i'ch cael yn ôl ar y trywydd iawn.

Apwyntiadau ffôn a Skype ar gael.

Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr

Gall rheoli eich arian yn y Brifysgol fod yn her.  Mae'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn darparu cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eich cyllid.

Apwyntiadau ffôn ar gael.


Gwasanaeth Sgiliau Astudio

Trefnwch apwyntiad Sgiliau Astudio i siarad â thiwtor ar sail un i un.

Weithiau mae apwyntiadau ffôn, Skype ac e-bost ar gael.

appointments WelshCwnsela a Chymorth Iechyd Meddwl

Rydym yn cynnig gwahanol fathau o gymorth: cwnsela, cymorth iechyd meddwl, mentora arbenigol, gweithdai, a syniadau hunangymorth.  I gael mynediad at gymorth, cwblhewch y Ffurflen Cais am Gymorth.

Gofyn am Gefnogaeth


Ardal Gynghori Ar-lein - Canslo Apwyntiadau


Darllenwch eich rheolau apwyntiad i sicrhau eich bod yn canslo eich apwyntiad o fewn yr amserlen ofynnol.
Gellir canslo apwyntiadau trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.  Ar ôl mewngofnodi, dewiswch 'Apwyntiadau’ ac o dan yr adran 'Fy Apwyntiadau Archebedig', dewiswch 'Canslo'.