Apwyntiadau

IMPORTANT:

Service changes due to Coronavirus
(COVID-19)

Please see the English version of this page for current information. This Welsh page will be updated when resources to do so become available.

Apwyntiadau trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein

Gellir gwneud apwyntiadau gyda'r mwyafrif o Wasanaethau Cymorth PDC trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.  Darllenwch y nodiadau isod ac ewch i wefan y gwasanaeth cyn archebu.
 

appointments Welsh

Y tu mewn i’r Ardal Gynghori Ar-lein dewiswch y categori apwyntiad rydych chi ei eisiau, yna chwiliwch am apwyntiadau sydd ar gael, neu chwiliwch gan ddefnyddio allweddair.
Rhowch wybod i ni adeg archebu os oes angen yr apwyntiad trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg. Sylwch, efallai y bydd angen trefnu bod cyfieithydd ar y pryd yn bresennol.

Apwntiadau ar gyfer y Gwasanaeth Llesiant

Ni ellir archebu apwyntiadau ar gyfer y Gwasanaeth Llesiant yn uniongyrchol gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein. Yn hytrach, cwblhewch y Ffurflen Cais am Gymorth fel y gallwch gael eich arwain i gymorth priodol.
 
Gofyn am Gefnogaeth
 
Mae'r cymorth sydd ar gael gan y Gwasanaeth Llesiant yn cynnwys cwnsela, cymorth iechyd meddwl, mentora arbenigol, gweithdai, a syniadau hunangymorth.


Sut i drefnu apwyntiad

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Mae ystod o apwyntiadau ar gael gyda Gyrfaoedd PDC.
Apwyntiadau ffôn a Skype ar gael.

Gwasanaeth Anabledd

Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ac yn cydlynu cymorth i fyfyrwyr PDC sydd ag anableddau, gan gynnwys anableddau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu anweledig, anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia) ac awtistiaeth.

Apwyntiadau ffôn ar gael.
Gellir gofyn am apwyntiadau Skype trwy e-bostio disabledadviser@southwales.ac.uk.


Gwasanaeth Iechyd

Mae Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol yn cael ei arwain gan Nyrsys ac mae'n ychwanegiad at y gwasanaethau a ddarperir gan eich Meddyg Teulu a'r GIG. Bydd angen i chi gofrestru cyn archebu apwyntiad.  Chwilio am apwyntiad Nyrs ar yr Ardal Gynghori Ar-lein.

Apwyntiadau ffôn ar gael.

Y Llyfrgell

Trefnwch apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Cyfadran.  Dewiswch yr apwyntiad ar gyfer eich Cyfadran ar yr Ardal Gynghori Ar-lein.

Apwyntiadau ffôn a Skype ar gael.

Tîm Cyngor Dilyniant

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch astudiaethau, gall y Tîm Dilyniant nodi'r problemau a gweithio gyda chi a'ch cyfadran i'ch cael yn ôl ar y trywydd iawn.

Apwyntiadau ffôn a Skype ar gael.

Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr

Gall rheoli eich arian yn y Brifysgol fod yn her.  Mae'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn darparu cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eich cyllid.

Apwyntiadau ffôn ar gael.


Gwasanaeth Sgiliau Astudio

Trefnwch apwyntiad Sgiliau Astudio i siarad â thiwtor ar sail un i un.

Weithiau mae apwyntiadau ffôn, Skype ac e-bost ar gael.

Canslo Apwyntiad

I ganslo apwyntiad, mewngofnodwch i’r Ardal Gynghori Ar-lein, dewiswch 'Apwyntiadau' ac yn 'Fy Apwyntiadau Archebedig' dewiswch 'Canslo'.

Darllenwch eich rheolau apwyntiad i sicrhau eich bod yn canslo o fewn yr amserlen ofynnol.