Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol

Ap Blackboard

Mae’r ap hwn yn rhoi mynediad i lawer o nodweddion Blackboard gan gynnwys:

  • Hysbysiadau cyhoeddiadau
  • Cynnwys cwrs
  • Adborth aseiniad
  • Fforymau trafod a mwy


Mae’r ap Blackboard ar gael ar gyfer Android, iOS a Windows.

Pan ofynnir ichi ‘Search for your School’ edrychwch am ‘University of South Wales’.  Mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch rhif adnabod myfyriwr (enw defnyddiwr) a'ch cyfrinair.

Ap Fika

Mae Fika yn "ap ymarfer emosiynol 5 munud" i fyfyrwyr, i'ch helpu chi i ddod yn ffit yn emosiynol fel y gallwch chi ffynnu yn y brifysgol a thu hwnt. 

Ap Parcio Glide

Mae Glide yn system seiliedig ar Ap i dalu am barcio ym maes parcio Trefforest Llantwit Road, a meysydd parcio uchaf ac isaf Glyn-taf.

Ap SafeZone

Mae SafeZone yn rhoi mynediad i chi ar unwaith i ddiogelwch ar y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf trwy eich ffôn symudol.  Gallwch hefyd gael help yn gyflym mewn argyfwng personol, neu os oes angen cymorth cyntaf neu gymorth cyffredinol ar rywun.

Study Goal

Mae Study Goal yn ap symudol sy'n caniatáu ichi olrhain faint o amser rydych chi'n ei dreulio yn astudio a chynnydd eich dysgu.

Ap Yoyo Wallet

Mae Yoyo Wallet yn ap y gallwch ei ddefnyddio ar eich ffôn symudol i dalu am fwyd a diodydd yn allfeydd arlwyo'r Brifysgol.