Blackboard

Blackboard yw Rhith-amgylchedd Dysgu'r Brifysgol (VLE) lle gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau cwrs, llawlyfrau cwrs a chyflwyno asesiadau trwy Turnitin.  Mae'n elfen allweddol o UniLearn.


Mynediad cyflym i Blackboard

Ewch i dudalen gartref UniLifea dilyn y cyswllt (UniLearn) ar Blackboard.

Sut i ddefnyddio Blackboard

Mae canllawiau sylfaenol ar gael os ydych yn newydd i Blackboard neu am loywi eich gwybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â Gwasanaethau TG, y Cyfryngau a Thechnegol.