Bysiau Gwennol

Nodwch, mae yna fannau gollwng a phwyntiau codi newydd ar gyfer 2019/20; gweler isod am fanylion.

Mae'r Brifysgol yn rhedeg gwasanaeth bws gwennol am ddim rhwng safleoedd campws Pontypridd.  Mae rhai archfarchnadoedd lleol hefyd yn darparu bysiau am ddim, ac efallai y bydd teithiau bws a bysiau untro ar gael ar gyfer digwyddiadau penodol.

Trefforest – Glyn-taf

Mae'r gwasanaeth 2019/20 yn dechrau ar ddydd Llun 16 Medi 2019 ac yn rhedeg yn ystod y tymor.

Mae'r bws mini 16-sedd yn casglu/gollwng i ffwrdd y tu allan i gyntedd Adeilad Aberhonddu yn Nhrefforest ac yng Nglyn-taf Isaf y tu allan i adeilad Elaine Morgan.

Cyrhaeddwch yr arhosfan bysiau ar amser os gwelwch yn dda gan y bydd angen i'r bysiau adael yn brydlon.Trefforest – Glyn-taf Glyn-taf – Trefforest
Dydd Llun i ddydd Gwener Dydd Llun i ddydd Gwener
08:00 08:15
08:30 08:45
09:00 09:15
09:30 09:45
10:00 10:15
10:30 10:45
11:00 11:15
11:30 11:45
12:00 12:15
12:30 12:45
13:00 13:15
13:30 13:45
14:00 14:15
14:30 14:45
15:00 15:15
15:30 15:45
16:00 16:15
16:30 17:00
17:20 17:40
18:00 18:20
18:40 19:00
19:20 19:40
20:00 20.20
20:40 21:00

Mae'r amseroedd hyn yn adlewyrchu'r gofynion ar gyfer amserlennu academaidd cyfredol a gallant newid.

Parc Chwaraeon PDC

Mae Gwasanaeth Bws y Parc Chwaraeon yn dechrau dydd Llun 16 Medi 2019 ac yn rhedeg yn ystod y tymor tan ddydd Mercher 1 Mai 2019.

Mae'r bws Parc Chwaraeon (29 sedd) yn casglu/gollwng i ffwrdd y tu allan i Undeb y Myfyrwyr yn y gilfan wrth ymyl y bar ‘Randy Dragon’, ac yn y parth bws gollwng i ffwrdd ym maes parcio isaf y Parc Chwaraeon.

Cyrhaeddwch yr arhosfan bysiau ar amser os gTrefforest – Parc Chwaraeon Parc Chwaraeon - Trefforest
Dydd Llun i ddydd Gwener Dydd Llun i ddydd Gwener
06:40 (Llun, Maw a Gwe tan y Pasg) 07:10 (Llun, Maw a Gwe tan y Pasg)
07:40 08:10
08:40 09:10
09:40 10:10
10:40 11:10
11:40 12:10
12:40 13:10
13:40 (ac eithrio dydd Mercher) 14:10 (ac eithrio dydd Mercher)
14:40 (ac eithrio dydd Mercher) 15:10 (ac eithrio dydd Mercher)
15:40 (ac eithrio dydd Mercher) 16:10 (ac eithrio dydd Mercher)
16:40 (ac eithrio dydd Mercher) 17:10 (ac eithrio dydd Mercher)
17:40 (ac eithrio dydd Mercher) 18:10 (ac eithrio dydd Mercher)
18:40 (ac eithrio dydd Mercher) 19:10 (ac eithrio dydd Mercher)

Gwasanaethau bws ychwanegol

Bysiau Ffair y Glas
Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig gwasanaeth bws i Ffair y Glas ac ambell i fws ar gyfer nosweithiau clwb.

Bysiau Gwennol yr Archfarchnad
Mae sawl archfarchnad yn cynnig gwasanaethau bws am ddim nad ydynt yn gysylltiedig â'r Brifysgol ond a allai fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr.

Mae'r grŵp gweithredwr bysiau N.A.T. yn rhestru’r gwasanaethau hyn am ddim ar-lein yn ôl rhanbarth ar dudalennau rhwydwaith bysiau N.A.T.  Chwiliwch am fws am ddim ASDA, bws am ddim Sainsbury’s neu fws am ddim Tesco yn eich ardal.

Caerdydd
Bysus am ddim i Asda Cardiff Gate
Bysus am ddim i Asda Coryton
Bysus am ddim i Tesco

Casnewydd
Bws am ddim i Sainsbury’s o Orsaf Bysiau Casnewydd

Trefforest
Bws am ddim i Asda Coryton ar ddydd Iau (arhosfan bws ger yr Otley Arms)
Bws am ddim i Tesco ar ddydd Mawrth