Cysylltu â Ni

Ardal Gynghori

Dylai'r Ardal Gynghori fod yn bwynt cyswllt cyntaf i chi ar gyfer pob ymholiad myfyriwr. Maent yn gweithio'n agos gyda gwasanaethau cymorth eraill y Brifysgol a gallant eich cyfeirio atynt os oes angen. Gallwch gysylltu â'r Ardal Gynghori ar y we, dros y ffôn neu'n bersonol: Cysylltwch â’r Ardal Gynghori.

Gwasanaethau Eraill i Fyfyrwyr

Gallwch ddod o hyd i gysylltiadau i holl wasanaethau cymorth PDC yn y rhestr ar waelod y dudalen hon a'r mwyafrif o dudalennau UniLife eraill.  Mae gan lawer o'r gwasanaethau hyn dudalennau 'Cysylltu â Ni' eu hunain, dyma gysylltiadau uniongyrchol atynt:

Ardal Gynghori
Cymraeg yn y Brifysgol
Gyrfaoedd
Y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol
Y Gaplaniaeth
Anabledd (gwybodaeth gyswllt ar y dudalen gartref)
Ymrestru
Arholiadau
Ysgol Graddedigion
Iechyd
Gwasanaethau TG
Cymorth Rhyngwladol
Y Llyfrgell

Lles Meddyliol
Llety
Taliadau (gwybodaeth gyswllt ar y dudalen gartref)

Dilyniant
Canlyniadau
Mentora Myfyrwyr
Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr
Diogelwch Myfyrwyr
Sgiliau Astudio (gwybodaeth gyswllt ar y dudalen gartref)
Amserlennu

Cysylltiadau Cyffredinol y Brifysgol

Mae gan wefan wyneb cyhoeddus y Brifysgol rai manylion cyswllt ychwanegol a allai hefyd fod o ddefnydd i fyfyrwyr: Prifysgol De Cymru: Cysylltu â Ni.

Tîm Gwe UniLife

I roi adborth ar unrhyw un o dudalennau gwe UniLife e-bostiwch Dîm Gwe UniLife: [email protected]