Arweinwyr cwrs

Eich Arweinydd Cwrs yw'r academydd sy'n gyfrifol am reoli ansawdd a darpariaeth eich cwrs.  Dylech gysylltu â'ch arweinydd cwrs os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am eich cwrs. 

Pwy yw arweinydd eich cwrs?

Mae sawl lle i ddod o hyd i'r wybodaeth hon:

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau arweinwyr cwrs yn cynnwys:

  • Cydlynu darparu’r cwrs a chyfarfodydd tîm cyrsiau
  • Gweithio gydag arweinwyr modiwl i sicrhau bod yr addysgu yn gyson ac o ansawdd uchel
  • Ymgysylltu ag adborth gan fyfyrwyr a chynrychiolwyr cyrsiau
  • Cynllunio a gweithredu rhaglen ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr