Cynrychiolaeth Cwrs

  • Mae Cynrychiolwyr Cwrs yn bodoli i wella'r cwrs y cânt eu hethol i'w gynrychioli.
  • I ddod yn Gynrychiolydd Cwrs, cysylltwch â'ch Arweinydd Cwrs i gyflwyno eich enw o fewn wythnosau cyntaf y flwyddyn academaidd.
  • Efallai y bydd proses ethol i benodi cynrychiolwyr cwrs ar gyfer pob cwrs.
  • Edrychwch ar y tudalennau Cynrychiolwyr Cwrs ar wefan Undeb y Myfyrwyr i gael rhagor o fanylion.


Beth mae cynrychiolwyr cwrs yn ei wneud?

Mae Cynrychiolwyr Cwrs yn rhannu barn eu cyd-fyfyrwyr â'u Tîm Rheoli Cwrs fel y gellir gwella dysgu ac addysgu ar gyfer myfyrwyr presennol a'r dyfodol.  Mae hyn yn bwysig gan ei fod yn rhoi rôl ganolog i lais y myfyriwr wrth lunio profiad dysgu'r myfyrwyr eu hunain.  Mae Cynrychiolwyr Cwrs hefyd yn gweithio gyda Chynrychiolwyr Llais Myfyrwyr os yw mater yn effeithio ar fyfyrwyr ar draws eu hysgol neu Gyfadran.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am rôl Cynrychiolwyr Cwrs ar wefan Undeb y Myfyrwyr.

A yw Cynrychiolwyr Cwrs yn gwneud gwahaniaeth?

Yn bendant! Mae Cynrychiolwyr Cwrs yn chwarae rhan hanfodol yn y systemau ansawdd yn PDC ac maent yn ganolog i wneud gwelliannau i’r profiad myfyriwr. Gallant ddelio â materion fel prydlondeb adborth, cynnwys  cwrs, dulliau addysgu, argaeledd llyfrau yn y Llyfrgell, cyfathrebu gyda'r staff, neu fynediad at gyfleusterau ar ôl oriau.

Dod yn Gynrychiolydd Cwrs

Cynhelir etholiadau Cynrychiolwyr Cwrs yn eich darlithoedd yn ystod tair wythnos gyntaf y tymor.  Bydd eich Arweinydd Cwrs yn sicrhau eich bod yn gwybod pryd y maent a sut i sefyll am swydd Cynrychiolydd Cwrs.  Ar ôl i chi gael eich ethol, dylech 'Cofrestru fel Cynrychiolydd Cwrs' gan ddefnyddio'r cyswllt ar eich tudalen Manylion Academaidd.  Bydd hyn yn eich galluogi i gael eich cynnwys yn rhestr e-bost Cynrychiolydd Cwrs ac i dderbyn gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r cwrs (dyddiadau hyfforddiant, gwybodaeth am achredu a gweithgareddau cymdeithasol, ac ati).


Cwestiynau?


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am fod neu ddod yn Gynrychiolydd Cwrs, cysylltwch â'r Tîm Llais Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr.