Cydlynwyr Bywyd Campws

Rôl Cydlynwyr Bywyd Campws

Mae ein Cydlynwyr Bywyd Campws (CLC) wedi ymrwymo i wella'ch profiad myfyrwyr.

Wedi'u lleoli yn Neuaddau Preswyl PDC ar Gampws Trefforest ac yn y Neuaddau sector preifat yng Nghaerdydd a Chasnewydd, mae'r tîm CLC yma i helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu faterion tra byddwch chi'n byw mewn neuaddau, mae'r CLC yn bwynt cyswllt defnyddiol iawn. Gallant ddarparu cyngor a gwybodaeth a'ch helpu i gael gafael ar wasanaethau cymorth os oes angen.

Bydd y CLC hefyd yn eich helpu i gymdeithasu â myfyrwyr eraill a ffurfio cyfeillgarwch newydd. Gan weithio gyda staff y neuaddau, maent yn trefnu amryw o ddigwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y flwyddyn academaidd - os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau cysylltwch â ni!

Cysylltwch â'ch Cydlynydd Bywyd Campws

E-bost: clc@southwales.ac.uk

Gellir gadael negeseuon hefyd i CLC yn y Porthdy Llety (Trefforest) neu’r ddesg derbynfa neuaddau (Caerdydd, Pont Liberty a CLV Casnewydd). 

Os hoffech chi gwrdd â CLC, anfonwch e-bost clc@southwales.ac.uk gan ddarparu manylion eich lleoliad fel y gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â'ch CLC lleol.Campus Life Coordinators

Trefforest 

Moayad Elterefi, Neeraj Shankar, Timothy Munnings, Tatiana Valachova and Dinesh Pratheek.

Campus Life Coordinators 19/20 Cardiff

Caerdydd (Liberty Bridge)

Ffion Boughay.

Campus Life Co-ordinator ELEN.jpg

Casnewydd (Campus Living Village)

Elen Ghassempoory.


Cyfrinachedd: Mae'r CLC yn rhan o'r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn gweithredu o fewn fframwaith cyfrinachedd yr Adran.  Bydd popeth a drafodir gyda'ch CLC yn aros yn gyfrinachol oni bai eich bod yn cytuno'n benodol y gallant rannu gwybodaeth benodol, e.e. i'ch helpu i esbonio'ch amgylchiadau i wasanaeth cymorth arall.  Efallai y bydd amgylchiadau pan fydd angen ymestyn cyfrinachedd heb eich caniatâd.  Yr amgylchiadau hyn yw: 1. Pan fo perygl o niwed difrifol i chi neu i eraill. 2. Pan fydd eich ymddygiad yn cael effaith andwyol ar hawliau cyfreithiol eraill. 3. Pan fo datgelu yn ofynnol yn ôl y gyfraith.