Cyngor ac Arweiniad Coronafirws

Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Ystyriwyd a chymeradwywyd unrhyw newidiadau i'ch cwrs trwy brosesau Sicrwydd Ansawdd y Brifysgol, sy'n cynnwys craffu myfyrwyr a chraffu allanol.

Ar y dudalen hon gallwch ddod o hyd i ddolenni i ystod o wybodaeth gan y Brifysgol a'i gwasanaethau cymorth. Darllenwch yn ofalus a sicrhewch eich bod yn ei ddeall. Bydd hwn yn cael ei ddiweddaru wrth i unrhyw ganllaw newid felly gwiriwch yn ôl yn rheolaidd.CORONAFIRWS |  Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Brifysgol  |  Y diweddariadau diweddaraf gan UniLife

Cadw pobl yn ddiogel, cadw dysgu i fynd