Fika

Mae Fika yn "ap ymarfer emosiynol 5 munud" i fyfyrwyr, i'ch helpu chi i ddod yn ffit yn emosiynol fel y gallwch chi ffynnu yn y brifysgol a thu hwnt.  Fe'i cynlluniwyd i'ch helpu i oresgyn nerfusrwydd, rheoli pryder a goresgyn straen trwy roi hwb i'ch hyder, eich helpu i adeiladu perthnasoedd cadarn a'ch paratoi'n well i wynebu pa bynnag heriau fydd bywyd yn taflu atoch.


Mae Fika wedi'i adeiladu ar sylfaen dystiolaeth o hunanfyfyrio, cadw dyddiadur a chydhyfforddi ac mae hefyd yn tynnu ar dystiolaeth wyddonol o CBT, ACT, Therapi sy'n Canolbwyntio ar Atebion, ymwybyddiaeth ofalgar a seicoleg gadarnhaol i adeiladu ffitrwydd emosiynol.

Mae Fika’n ymarfer eich emosiynau gydag 'ymarferion emosiynol' dyddiol 5 munud sy'n hyrwyddo hunanfyfyrio a gweithredu cadarnhaol.  Os ydych chi am blymio'n ddyfnach gallwch ddewis sesiynau ymarfer ychwanegol i'w gwneud ar eich pen eich hun neu gydag eraill a chofnodi'ch meddyliau, eich teimladau a'ch darganfyddiadau yn eich dyddiadur preifat Fika.

Mae Fika’n cynnwys:

 • Gweithgareddau dyddiol 5 munud sy'n hyrwyddo myfyrio a gweithredu cadarnhaol
 • Cewch fynediad i dros 200 o ymarferion wedi’u teilwra i bob agwedd ar fywyd myfyriwr o ‘wneud y mwyaf o brifysgol’ i ‘heriau perthynas’ ac o ‘edrych ar ôl eich hun’ i ‘wella’ch perfformiad’.
 • Ymarferion emosiynol y gallwch chi eu gwneud ar eich pen eich hun neu gyda ffrind
 • Dyddiadur preifat dan arweiniad i gofnodi'ch meddyliau a'ch teimladau
 • Awgrymiadau a chyngor i'ch helpu chi i ddysgu'r grefft o ymarfer emosiynol
 • Proffil anhysbys

Gall myfyrwyr PDC gyrchu nodweddion premiwm Fika am ddim:
 1. Llawrlwythwch Fika a chofrestrwch ( iTunes / Google Play)
 2. Tapiwch unrhyw gynnwys premiwm
 3. Dewch o hyd i Brifysgol De Cymru yn y rhestr
 4. Rhowch eich cyfeiriad e-bost PDC
 5. Gwiriwch eich mewnflwch ar gyfer yr e-bost dilysu a chliciwch ar y cyswllt.

Gair Swedaidd yw Fika sy'n golygu'n llythrennol "cael coffi", ond mae'n ymwneud yn wirioneddol â'r cyfle y mae egwyl coffi (a chacen) yn ei roi i ddal i fyny a chysylltu â phobl mewn ffordd hamddenol, gan feithrin cymuned ac iechyd emosiynol da.  Enw addas ar gyfer yr ap.

Fika image from iOS