Cymorth Cyfreithiol

Os oes gennych broblem gyfreithiol mae sawl ffordd o geisio cymorth.

Mae'r Brifysgol yn rhedeg Clinig Cyngor Cyfreithiol sy'n rhad ac am ddim, mae'n cael ei staffio gan fyfyrwyr (gyda goruchwyliaeth gyfreithiol gymwysedig) ac mae'n gweithio ar system sy'n seiliedig ar apwyntiadau felly bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Mae'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth (CAB) yn darparu cyngor di-dâl, annibynnol, cyfrinachol a diduedd.

Mae'r Cyngor Cyfreithiol Sifil yn cynnig cyngor cyfreithiol am ddim a chyfrinachol yng Nghymru a Lloegr i bobl sy'n gymwys i gael cymorth cyfreithiol.

Mae'r offeryn Find a legal adviseryn gronfa ddata'r Llywodraeth sy'n cynnwys 169,072 o weithwyr cyfreithiol proffesiynol.