Loop – Gwerthusiad Cyrsiau a Modiwlau

Beth ydych chi'n feddwl o'ch cwrs a'ch modiwlau? Rhowch wybod i ni gyda Loop!

Loop yw gwasanaeth gwerthuso cyrsiau a modiwlau PDC. Drwy ddefnyddio  Loopgallwch roi adborth ar eich cwrs a'ch modiwlau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn – yn gwbl ddienw, naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Bydd rhoi eich barn i ni yn ein helpu i weithio allan beth rydych chi'n ei hoffi (neu ddim yn ei hoffi!) am eich addysgu, a bydd yr adborth hwn yn ein helpu i wella.  Mae eich barn yn bwysig!