Loop – Gwerthusiad Cyrsiau a Modiwlau

System werthuso cyrsiau a modiwlau ar-lein PDC yw Loop ac mae'n gyfle i chi ddweud wrthym yn uniongyrchol sut mae'ch cwrs a'ch modiwlau yn mynd.

Mae Loop ar agor trwy gydol y flwyddyn a gallwch roi adborth ar eich cwrs a'ch modiwlau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn - yn hollol ddienw, naill ai yn Saesneg neu'n Gymraeg. Rydyn ni fel arfer yn hyrwyddo Loop ar adegau penodol bob blwyddyn academaidd a bydd eich adborth, am yr hyn rydych chi'n ei hoffi (neu ddim yn ei hoffi!) am ein haddysgu, yn ein helpu i barhau i wella. Mae eich barn yn wirioneddol bwysig a gallant wneud gwahaniaeth!