Loop – Gwerthusiad Cyrsiau a Modiwlau

System werthuso cyrsiau a modiwlau ar-lein PDC yw Loop ac mae'n gyfle i chi ddweud wrthym yn uniongyrchol sut mae'ch cwrs a'ch modiwlau yn mynd.

Mae Loop ar agor trwy gydol y flwyddyn ar gyfer modiwlau ac yn ystod cyfnod o bythefnos ym mis Tachwedd ar gyfer cyrsiau, gallwch roi adborth yn hollol ddienw, naill ai yn Saesneg neu'n Gymraeg. Rydyn ni fel arfer yn hyrwyddo Loop ar lefel modiwlaidd yn ystod adegau penodol bob blwyddyn academaidd a bydd eich adborth, am yr hyn rydych chi'n ei hoffi (neu ddim yn ei hoffi!) am ein haddysgu, yn ein helpu i barhau i wella. Mae eich barn yn wirioneddol bwysig a gallant wneud gwahaniaeth!