Eiddo coll

Os ydych chi wedi colli unrhyw beth neu eisiau cyflwyno eitemau a ganfuwyd, cysylltwch â'r tîm diogelwch ar eich campws.

Caerdydd
Ffôn: 01443 668538
E-bost: [email protected]
Lleoliad: Swyddfa Diogelwch – CAA003

Glyn-Taff
Ffôn: 01443 483011
E-bost:[email protected]
Lleoliad: Anzani House

Casnewydd
Ffôn: 01633 435020
E-bost: [email protected]
Lleoliad: Desg Ddiogelwch wrth fynedfa'r campws – NCCCA11B

Trefforest
Ffôn: 01443 482057
E-bost: [email protected]
Lleoliad: Gate House


Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am eiddo coll ar wefan Ystadau a Chyfleusterau PDC.