microsoft-365-UniLife-header.jpg

Microsoft 365

Beth yw Microsoft 365?

Mae Microsoft 365 yn gyfres o apiau cynhyrchiant a gwasanaethau. Mae'n debyg i'r hyn a arferai gael ei alw'n Office 365, ac mae'r enw hwnnw'n dal i gyfeirio ato mewn rhai lleoedd.

Mae Prifysgol De Cymru yn defnyddio Microsoft 365 mewn sawl agwedd ar ei gwaith, a disgwylir i fyfyrwyr PDC ddefnyddio rhannau o Microsoft 365 yn ystod eu hastudiaethau.

Dyma rai o'r apiau a ddefnyddir yn gyffredin gan fyfyrwyr PDC:

  • Outlook - e-byst myfyrwyr a chalendr
  • Word - ysgrifennu traethodau a chynnwys testun arall
  • Excel - trefnu a gweithio gyda data
  • PowerPoint - sioeau sleidiau a chyflwyniad
  • Teams - trafodaethau ar-lein, sgwrsio a galwadau fideo.

Mae yna dros 20 o apiau i gyd yn Microsoft 365, ynghyd â gwasanaethau eraill fel storio ar-lein.

Cyrchu Microsoft 365

Defnyddiwch eich cyfrif TG myfyriwr PDC i fewngofnodi i Microsoft 365 yma: 

https://login.microsoftonline.com/

Mae yna hefyd sawl lle sydd â chysylltiadau uniongyrchol â rhannau penodol o Microsoft 365, er enghraifft mae gan dudalen gartref UniLife (mae angen mewngofnodi) gysylltiadau uniongyrchol i Outlook Mail ('Mail'), Outlook Calendar ('Calendar') a Microsoft 365 ('Office 365').

Cael Cymorth

Gwasanaethau TG PDC - Mae Gwasanaethau TG PDC yn darparu cefnogaeth gyda'r holl faterion sy'n ymwneud â TG, gan gynnwys Microsoft 365.

Office 365 ym Mhrifysgol De Cymru (mae angen mewngofnodi) - dolenni i ragor o gefnogaeth a hyfforddiant.

Cymuned Ymarfer: Llwybrau dysgu Microsoft 365 (mae angen mewngofnodi) - prosiect i wella llythrennedd digidol gan ddefnyddio cymwysiadau Microsoft 365.