Arolwg Barn - Y Canlyniadau

  • Mae'r dudalen hon yn archif o arolygon barn UniLife
  • Defnyddir arolygon barn i fesur barn myfyrwyr.
  • Maent yn gyflym ac yn hawdd ond nid ydynt 100% yn gywir neu'n gynrychiadol
  • I awgrymu pwnc ar gyfer arolwg barn, anfonwch e-bost at UniLife@southwales.ac.uk

Arolwg Barn Cyfredol

Pleidleisiau %
Ydw
Nac Ydw
Nid wyf yn gwybod os ydw i'n gymwys i bleidleisio
Cyfanswm y pleidleisiau -

Mae gan unrhyw un sydd ar y gofrestr etholiadol ac sy'n 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad yr hawl i bleidleisio. Mae'n rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd cymwys o'r Gymanwlad neu'n ddinesydd Gweriniaeth Iwerddon. Gallwch gofrestru i bleidleisio ar unrhyw adeg os ydych chi'n 17 - neu'n 15 yn yr Alban. Mae angen i chi gofrestru o leiaf 12 diwrnod gwaith cyn etholiad - felly ar gyfer etholiad cyffredinol ar 12 Rhagfyr, y dyddiad cau yw 26 Tachwedd.


Arolygon Barn Hŷn

Pleidleisiau %
Facebook 141 20
Facebook Messenger 107 15
Instagram 214 30
Snapchat 88 12
Twitter 92 13
Nid wyf yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol 67 9
Cyfanswm y pleidleisiau - 709

Gadw mewn cysylltiad â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru by following us on Twitter.


Pleidleisiau %
Symud i mewn a gwneud ffrindiau newydd 110 20%
Ffair y Glas a'r holl Ddigwyddiadau Croeso 56 10%
Crwydro’r ardal 37 7%
Profi clwb, tîm neu gymdeithas newydd 45 8%
Paratoi ar gyfer fy nghwrs 307 55%
Cyfanswm y pleidleisiau - 555

Ewch i'r dudalen Digwyddiadau Croeso i gael rhagor o wybodaeth am beth sydd ymlaen.


Ydych chi'n mwynhau'r haf Prydeinig? (03/07/2019 - 03/09/2019)

Pleidleisiau %
Ydw 384 56%
Nac Ydw 81 12%
Pa haf? 117 17%
Dydw i ddim un Mhrydain :( 70 10%
Dim i'w ddweud 29 4%
Cyfanswm y pleidleisiau - 681

Os ydych chi’n aros yn agos i’r Brifysgol yr haf hwn edrychwch Beth sydd Ymlaen yr Haf Hwn yn Ne Cymru.