Beichiogrwydd, Mamolaeth, Tadolaeth/Partneriaid a Mabwysiadu

Mae'r Brifysgol yn credu na ddylai dod yn rhiant neu ofalu am blentyn, ynddo'i hun, atal unrhyw fyfyriwr rhag llwyddo yn ei astudiaethau academaidd.

Mae'r Brifysgol wedi paratoi nodiadau canllaw sy'n cwmpasu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig drwy gydol eu hastudiaethau:

Canllawiau i fyfyrwyr ar Feichiogrwydd, Mamolaeth, Tadolaeth/Partneriaid a Mabwysiadu. 

(Support_checklist_for_pregnant_students.docx)

Am help neu wybodaeth am y pwnc hwn cysylltwch â'ch Ardal Gynghori.