Cyflwyniadau

Sgiliau Astudio PDC

Mae'r Gwasanaeth Datblygu a Sgiliau Astudio Myfyrywr  yn cynnig cyngor a gweithdai ymarferol ac mae ganddynt nifer o adnoddau a all helpu gyda chyflwyniadau.

Pryder Cyflwyniad

Gall gweithio mewn grŵp neu ar eich pen eich hun, rhoi cyflwyniad fod yn brofiad brawychus ac mae ' n arferol ac yn gyffredin iawn i brofi pryder. Gall rhywfaint o adrenalin gynyddu ein gallu i gyflwyno'n dda, ond mae rhai pobl yn teimlo na allant reoli eu pryder a all wedyn effeithio ar eu perfformiad.

Hunangymorth

Mae’r Gwasanaeth Lles wedi llunio rhestr o gysylltiadau hunangymorth defnyddiol.  Mae'r rhain yn adnoddau ar y we gallwch ddefnyddio eich hun i ddelio â phryder.

Os yw'r straen o fywyd Prifysgol yn peri i chi deimlo' n bryderus, yn ofnus neu'n ddryslyd a'ch bod yn teimlo na allwch chi ymdopi, yna efallai y byddwch am geisio cymorth gan Wasanaeth Lles y Brifysgol.