Rheoliadau, Polisïau a Gweithdrefnau

Fel myfyriwr PDC rydych yn rhwym wrth reolau'r brifysgol ac yn ei dro mae gan y Brifysgol gyfrifoldebau i chi. Ffurfiolwyd y berthynas hon gan:

Rheoliadau – rheolau y mae'n rhaid i fyfyrwyr eu dilyn;

Polisïau – egwyddorion y mae PDC wedi’u mabwysiadu sy'n llywio ein penderfyniadau a'n gweithredoedd;

Gweithdrefnau – y prosesau PDC swyddogol ar gyfer gwneud pethau.

Eich Cwrs

Cwynion

  • Cwynion – y weithdrefn gyffredinol ar gyfer cwynion nad ydynt yn ymwneud â byrddau asesu.

Materion Ariannol

Cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd

Hawliau a Chyfrifoldebau fel Myfyriwr

Iechyd a Llesiant

Neuaddau Myfyrwyr

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth