Rheoliadau, Polisïau a Gweithdrefnau

Fel myfyriwr PDC rydych yn rhwym wrth reolau'r brifysgol ac yn ei dro mae gan y Brifysgol gyfrifoldebau i chi. Ffurfiolwyd y berthynas hon gan:

Rheoliadau – rheolau y mae'n rhaid i fyfyrwyr eu dilyn;

Polisïau – egwyddorion y mae PDC wedi’u mabwysiadu sy'n llywio ein penderfyniadau a'n gweithredoedd;

Gweithdrefnau – y prosesau PDC swyddogol ar gyfer gwneud pethau.

Eich Cwrs

 • Apeliadau Academaidd
 • Camymddwyn Academaidd
 • Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir
 • Rheoliadau ar gyfer Rhaglenni Gradd Ymchwil
 • Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol / Amgylchiadau Esgusodol – Sut i Wneud Cais
 • Ymgysylltu a’r Broses Diffyg Ymgysylltu
 • Absenoldeb
 • Cyfeirio a Llên-ladrad
 • Cyflwyniad Asesiad yr iaith Gymraeg (cysylltiadau i dudalen yr iaith Gymraeg).
 • Telerau ac Amodau Cofrestru’r Cwrs
 • Rheolau a Pholisïau’r Llyfrgell

Cwynion

 • Cwynion – y weithdrefn gyffredinol ar gyfer cwynion nad ydynt yn ymwneud â byrddau asesu.

Materion Ariannol

Cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd

 • Polisïau a Rheoliadau
 • Polisi Cyfryngau Cymdeithasol
 • Datganiad Hygyrchedd
 • Hysbysiad Prosesu Teg (Graddio)
 • Preifatrwydd a Cwcis

Hawliau a Chyfrifoldebau fel Myfyriwr

 • Newidiadau i Bolisi Manylion Personol Myfyrwyr
 • Siarter Myfyrwyr
 • Ymddygiad Myfyrwyr
 • Addasrwydd i Ymarfer – mae'n rhaid i fyfyrwyr ar gyrsiau penodol fod yn addas i gymhwyso yn eu proffesiynau perthnasol, hyd yn oed os ydynt yn perfformio’n dda mewn asesiadau a heb gyflawni trosedd benodol.
 • Polisi Rhyddid Gwybodaeth
 • Datganiad Polisi Diogelu Data
 • Polisi Hawliau Eiddo Deallusol Myfyrwyr
 • Monitro Presenoldeb – ar gyfer myfyrwyr fisa Haen 4.

Iechyd a Llesiant

  • Polisi Iechyd Meddwl Myfyrwyr
  • Cyfrinachedd y Gwasanaeth Llesiant
  • Polisi Addasrwydd i Astudio
  • Polisïau Bwyd a Maeth

  Neuaddau Myfyrwyr

  Equality and Diversity

  • Datganiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
  • Urddas wrth Astudio
  • Polisi Anabledd a Dyslecsia
  • Cynllun Cydraddoldeb Strategol
  • Datganiad Polisi Cydraddoldeb Traws