Chwaraeon a Champfeydd

Campfeydd/Canolfannau Chwaraeon

Mae gan fyfyrwyr ar bob campws PDC fynediad i amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd.

  • Chwaraeon Caerdydd ac Casnewydd
  • Chwaraeon Casnewydd
  • Canolfan Chwaraeon Trefforest
  • Parc Chwaraeon PDC

Sefydliadau Chwaraeon

Dyma rai o'r sefydliadau chwaraeon mwyaf yng Nghymru:

Timau Chwaraeon y Brifysgol

Rhedir timau a chlybiau chwaraeon y Brifysgol gan Undeb y Myfyrwyr.  Yn ogystal â bod yn ffordd wych o gwrdd â myfyrwyr eraill, mae llawer o'r clybiau a’r timau hyn yn cystadlu'n genedlaethol yn erbyn prifysgolion eraill fel rhan o Gynghreiriau a Phencampwriaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS).