Llythyrau myfyrwyr

O ddechrau'r tymor gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru ofyn am Lythyr Statws Myfyriwr neu Lythyr y Dreth Gyngor am y flwyddyn academaidd gyfredol.

Llythyr Statws Myfyriwr

Gofyn am Lythyr Statws Myfyriwr - mae Llythyr Statws Myfyriwr yn eich galluogi i roi cadarnhad o'ch statws fel myfyriwr cofrestredig yn y Brifysgol.

Myfyrwyr UNAF - gellir gofyn am Lythyrau Statws Myfyriwr gan  registrar@unicaf.org.

Llythyr y Dreth Gyngor

Gofyn am Lythyr y Dreth Gyngor – gelwir Llythyr y Dreth Gyngor hefyd yn Dystysgrif Eithrio'r Dreth Gyngor.  Mwy o wybodaeth – Lythyr y Dreth Gyngor

Llythyrau Myfyrwyr Eraill

Gellir gwneud cais am lythyrau sy'n ymdrin â blynyddoedd blaenorol a mathau eraill o lythyrau, gan gynnwys Llythyrau Banc, Llythyrau Cynllun Tocyn Tymor Blynyddol Gostyngol a Llythyrau Fisa Schengen gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein.


AZO Welsh