Llythyrau myfyrwyr

  • Mae llythyrau fel arfer yn ymdrin â'r flwyddyn academaidd bresennol yn unig.
  • Mae llythyrau newydd ar gael ar ôl dyddiad dechrau eich cwrs bob blwyddyn academaidd.
  • Mae'n bwysig bod eich cyfeiriad cartref a’ch cyfeiriad yn ystod y tymor yn gywir ar eich cofnod myfyriwr gan eu bod yn cael eu defnyddio ar rai llythyrau myfyrwyr. Os nag ydynt yn gywir, diweddarwch eich manylion personol

Llythyr Statws Myfyriwr

Gofyn am Lythyr Statws Myfyriwr - mae Llythyr Statws Myfyriwr yn eich galluogi i roi cadarnhad o'ch statws fel myfyriwr cofrestredig yn y Brifysgol.

Myfyrwyr UNAF - gellir gofyn am Lythyrau Statws Myfyriwr gan  [email protected].

Llythyr y Dreth Gyngor

Gofyn am Lythyr y Dreth Gyngor – gelwir Llythyr y Dreth Gyngor hefyd yn Dystysgrif Eithrio'r Dreth Gyngor.  Mwy o wybodaeth –Lythyr y Dreth Gyngor

Llythyr Banc

I wneud cais am lythyr banc, ewch i'r Ardal Gynghori Ar-lein (angen manylion mewngofnodi) a chwiliwch am "llythyr banc[GA1] " Gweler y fideo mewn man arall ar y dudalen gyfredol am gyfarwyddiadau cam wrth gam.

Mae angen llythyr banc ar fyfyrwyr rhyngwladol i agor cyfrif banc myfyriwr. Mae’r llythyr banc yn cadarnhau’r cwrs a’r flwyddyn yr ydych wedi cofrestru arno, hyd y cwrs, y dyddiad cychwyn a dyddiad gorffen disgwyliedig y cwrs, a’r cyfeiriad cartref a thymor sydd gan y Brifysgol ar eich cyfer.

Mae’r dudalen Banciau a Chyfrifon Banc yn egluro manteision cael cyfrif banc yn y DU, sut i ddewis un, a pha ddogfennaeth arall y gallai fod ei hangen.

(Gall myfyrwyr cartref agor cyfrif banc gyda'u llythyr statws myfyriwr).

Llythyrau Myfyrwyr Eraill

Gellir gwneud cais am lythyrau sy'n ymdrin â blynyddoedd blaenorol a mathau eraill o lythyrau, gan gynnwys Llythyrau Cynllun Tocyn Tymor Blynyddol Gostyngol a Llythyrau Fisa Schengen gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein.

AZO Welsh