Cod Cyfrinachedd Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae adran Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol (gan gynnwys yr Ardal Gynghori) yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol i fyfyrwyr.

Mae'r holl wybodaeth, a gedwir naill ai'n electronig neu ar ffurf ffeiliau papur, yn yr adran yn gyfrinachol ac eithrio o dan yr amgylchiadau mwyaf eithafol, sef:
  • Pan fydd y cleient yn / neu yn rhoi ei hun mewn perygl difrifol o niwed.
  • Pan fydd ymddygiad y cleient yn effeithio'n andwyol ar hawliau cyfreithiol eraill.
  • Pan fydd staff yn cael eu rhoi mewn sefyllfa lle mae eu huniondeb proffesiynol yn cael ei gyfaddawdu.
  • Pan fydd yn ofynnol datgelu yn ôl y gyfraith.
Mewn achosion o'r fath, byddai staff yn ceisio trafod y sefyllfa gyda'r cleient cyn torri hyder.  Ym mhob achos, cymerir penderfyniad i dorri cyfrinachedd gan uwch aelod o'r Adran ar ôl trafodaethau sy'n cadw anhysbysrwydd yn y lle cyntaf.