Gwasanaethau Myfyrwyr

Nod Gwasanaethau Myfyrwyr yw gofalu am eich llesiant yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol a darparu cyngor a chymorth ar gyfer ystod o faterion, o iechyd a llesiant i gyngor am arian a dilyniant.


Os oes angen i chi gael mynediad at unrhyw un o'n gwasanaethau, cysylltwch â'r Ardal Gynghori naill ai yn bersonol, dros y ffôn neu drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.

Os ydych eisoes yn gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, defnyddiwch y botwm isod i drefnu apwyntiad.

appointments Welsh

Cwnsela
Mae'r Gwasanaeth Cwnsela yn ddiduedd, yn gyfrinachol, yn anfeirniadol ac ar gael i'r holl fyfyrwyr presennol.

Gwasanaeth anabledd
Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, ac yn cydlynu cymorth sy'n gysylltiedig ag anabledd i fyfyrwyr PDC.

Gwasanaeth Iechyd
Mae'r Gwasanaeth Iechyd yn darparu cyngor a chymorth i fyfyrwyr, gan fod yn rhan o ' r ddarpariaeth gofal iechyd law yn llaw â'r Meddyg Teulu, y fferyllydd, y deintydd a'r GIG.

Gwasanaeth iechyd meddwl
Mae'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn helpu myfyrwyr sy'n dioddef trallod meddyliol neu emosiynol.

Tîm Cyngor Dilyniant
Mae'r  Tîm Cyngor Dilyniant yn cefnogi myfyrwyr sy'n ansicr ynghylch parhau â'u hastudiaethau yn y brifysgol ac a allai fod mewn perygl o beidio â chwblhau eu cwrs.

Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr

Mae'r Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr yn rhoi cymorth a chyngor i helpu myfyrwyr i reoli arian, yn ogystal â gwybodaeth am gyllid, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Os ydych yn byw mewn neuaddau, gallwch gysylltu ag un o Gydgysylltwyr Bywyd Campws (CLCs) sy’n gofalu am fyfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau preswyl ac sy'n bwynt cyswllt defnyddiol ar gyfer materion sy’n ymwneud â neuaddau.

Mae'r Gaplaniaeth yn PDC ar gael i bob myfyriwr fel gwasanaeth agored a chadarnhau.

Gwyliwch ein cyflwyniad i Wasanaethau Myfyrwyr:
Cod Cyfrinachedd Gwasanaethau Myfyrwyr