Gwasanaethau Myfyrwyr

Nod Gwasanaethau Myfyrwyr yw gofalu am eich llesiant yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol a darparu cyngor a chymorth ar gyfer ystod o faterion, o iechyd a llesiant i gyngor am arian a dilyniant.


Os oes angen i chi gael mynediad at unrhyw un o'n gwasanaethau, cysylltwch â'r Ardal Gynghori naill ai yn bersonol, dros y ffôn neu drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.

Os ydych eisoes yn gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, defnyddiwch y botwm isod i drefnu apwyntiad.

appointments Welsh

Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Chwnsela

Mae’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Chwnsela yn helpu myfyrwyr sy’n profi trallod meddwl neu emosiynol. Maent yn ddiduedd, yn gyfrinachol, yn anfeirniadol ac ar gael i bob myfyriwr presennol.


Gwasanaeth anabledd
Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, ac yn cydlynu cymorth sy'n gysylltiedig ag anabledd i fyfyrwyr PDC.

Gwasanaeth Iechyd
Mae'r Gwasanaeth Iechyd yn darparu cyngor a chymorth i fyfyrwyr, gan fod yn rhan o ' r ddarpariaeth gofal iechyd law yn llaw â'r Meddyg Teulu, y fferyllydd, y deintydd a'r GIG.

Tîm Cyngor Dilyniant

Mae’r Tîm Cyngor Dilyniant yn gweithio gyda myfyrwyr i nodi meysydd o bryder academaidd, cynghori ar yr opsiynau sydd ar gael ac yn awgrymu cynllun cymorth cyfannol.

Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr

Mae'r Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr yn rhoi cymorth a chyngor i helpu myfyrwyr i reoli arian, yn ogystal â gwybodaeth am gyllid, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Mae'r Gaplaniaeth yn PDC ar gael i bob myfyriwr fel gwasanaeth agored a chadarnhau.

Gwyliwch ein cyflwyniad i Wasanaethau Myfyrwyr:Cod Cyfrinachedd Gwasanaethau Myfyrwyr