Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr (SVRs)

Mae SVRs yn llais i fyfyrwyr, yn siarad yn uniongyrchol â'r gwneuthurwyr penderfyniadau yn y Brifysgol. Mae SVRs yn gweithredu ar lefel cyfadran, nid ydynt yn canolbwyntio ar gwrs unigol yn unig.

Rhedir y cynllun SVR gan Undeb y Myfyrwyr.  Gallwch ddarganfod pwy yw eich SVR, yr hyn y gallant ei wneud a hyd yn oed sut i ddod yn un eich hun ar y dudalen tudalen USWSU SVR.

Lle mae Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr yn ffitio i mewn i'r Brifysgol

Dim ond rhan o’r 'llais myfyrwyr' yw SVRs, y modd y mae myfyrwyr yn cael llais yn y ffordd y mae'r Brifysgol yn gweithredu.  Os ydych chi eisiau newid rhywbeth am eich cwrs neu'r brifysgol, mae sawl ffordd o wneud i'ch llais gael ei glywed:


SVR huddle