Undeb y Myfyrwyr

SU

- The Students’ Union represents USW students
- It’s independent of, but closely tied to the University
- It runs several venues for USW students
- It also runs the USW sports teams

  • Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynrychioli myfyrwyr PDC
  • Mae'n annibynnol ar y brifysgol, ond mae'n agos iawn iddi
  • Mae'n rhedeg sawl lleoliad i fyfyrwyr PDC
  • Mae hefyd yn rhedeg timau chwaraeon PDC


The Students’ Union is also often called “the SU”, “University of South Wales Students’ Union” or “USWSU”. It’s part of the National Union of Students.

Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn aml yn cael ei alw'n "UM", "Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru" neu "UMPDC".  Mae'n rhan o Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr.

Cael y gorau o UMPDC

Mae UMPDC yn gadael i chi geisio cynrychiolaeth, cyfarfod â ffrindiau newydd, chwarae chwaraeon, cymdeithasu yn ystod y dydd a'r nos a chwilio am waith.

Mae UMPDC yn annog pob myfyriwr i gymryd rhan, fel rhan o'r Cyngor Myfyrwyr, aelod o dîm chwaraeon, clwb neu gymdeithas, neu fel gwirfoddolwr.

Mae mwy am Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru i'w weld ar www.uswsu.comStrwythur yr Undeb

Swyddi amser llawn
Mae 4 swydd sy'n derbyn tâl amser llawn i gynrychioli myfyrwyr:

  • Llywydd
  • Is-Lywydd Swyddog Addysg
  • Is-Lywydd Swyddog Llesiant
  • Is-Lywydd Swyddog Gweithgareddau
Mae'r swyddi hyn yn para 1 flwyddyn gyda'r opsiwn i ail-redeg am uchafswm o 2 flynedd.

Swyddi Etholedig Di-dâl
Mae amryw o swyddi Swyddog Ymgyrchu.


Cerdyn TOTUM

Un ffordd o gael mynediad at y gwasanaethau a'r bargeinion a ddarperir gan yr Undeb yw cael cerdyn TOTUM.

Gallwch archebu eich cerdyn TOTUM cyn i chi gychwyn y brifysgol (manylion yma) a'i gasglu pan gyrhaeddwch neu gallwch hefyd wneud cais am gerdyn yn unrhyw un o Ddesgiau Gwybodaeth yr Undeb drwy gydol y flwyddyn.Lleoliadau ac Adloniant

Mae lleoliadau Undeb y Myfyrwyr yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd, gweler 'Siopau a Lleoedd’ ar y ddewislen uchaf ar www.uswsu.com

Cynrychiolwyr Cwrs a Chynrychiolwyr Llais Myfyrwyr (SVRs)

Mae Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth i redeg y cynlluniau Cynrychiolwyr Cwrs a Llais Myfyrwyr.

Mae Cynrychiolwyr Cwrs yn fyfyrwyr sy'n cynrychioli diddordebau academaidd cyd-fyfyrwyr ar eu cwrs. Maent yn eistedd ar bwyllgor staff/myfyrwyr yr adran.

Mae Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr (SVRs) yn gynrychiolwyr sy'n cyflawni dyletswyddau cynrychiolydd cwrs a hefyd yn eistedd ar bwyllgorau cyfadran, felly mae materion yn cyrraedd y brig uchaf.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen Cynrychiolwyr Cwrs Undeb y Myfyrwyr, ac ar Cynrychiolwyr Cwrs UniLife a Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr.


Timau Chwaraeon PDC


Mae holl dimau a chlybiau chwaraeon Prifysgol De Cymru yn cael eu rhedeg gan UMPDC.

Os ydych chi'n chwarae i safon resymol, rhowch gynnig ar un o'r timau cystadleuol sy'n cynrychioli'r Undeb a'r Brifysgol yn rhaglen Cynghrair Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS).  Caiff timau eu dewis ar ddechrau pob blwyddyn academaidd ac yna eu hyfforddi a chwarae'n wythnosol, o fis Hydref i fis Mai.  Yn gyfnewid am ffi aelodaeth, mae'r Undeb yn darparu'r holl chwaraewyr gyda cit, hyfforddwyr cymwys, cludiant i gemau, swyddogion gemau a chymorth cyntaf mewn gemau cartref, offer yswiriant cynhwysfawr a chymorth gweinyddol.  Mae cyfle i gael eich dewis ar gyfer ochr prifysgolion Cymru a/neu Brydain.

Am y canlyniadau diweddaraf, rhestri gemau a safleoedd cynghrair ewch i:

Caiff gemau eu chwarae ar ddydd Mercher ac mae'r canlyniadau'n ymddangos fore dydd Iau.