Study Goal

Study Goal (CYM)

Mae Study Goal yn ap symudol sy'n caniatáu ichi olrhain faint o amser rydych chi'n ei dreulio yn astudio a chynnydd eich dysgu.
Nid oes gan lawer o fyfyrwyr syniad manwl gywir o faint o waith maen nhw'n ei wneud.  Gall Study Goal roi gwell data i chi ar sut rydych chi'n datblygu a'ch helpu chi i gynllunio ac astudio yn fwy effeithiol.

Nodweddion

  • Gweld Ystadegau - gweld graffiau ymgysylltu, cyrhaeddiad a phresenoldeb
  • Cofrestru Presenoldeb – rhowch god i gofnodi presenoldeb mewn digwyddiad
  • Targedau - gosod targedau sengl neu rai sy’n ail-ddigwydd a monitro eich cynnydd.


Llawrlwythwch Study Goal o’r  Siop Apiau iOS neu'r Siop Google Play a mewngofnodi gyda'ch rhif adnabod myfyriwr a dechrau gosod targedau.

Study Goal Arweiniad i Ddefnyddwyr, fersiwn 3.0

Study Goal screenshot