Tocynnau Trên, Cardiau Rheilffordd a Disgowntiau

Mae campysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd i gyd yn agos i orsafoedd trenau.  Ar gyfer lleoliad, gwybodaeth am amserau trenau, tocynnau a diweddariadau teithio, ymwelwch â National Rail Enquiries.

Tocynnau Trên Tymor Blynyddol Gostyngol i fyfyrwyr PDC

Gall myfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol De Cymru wneud cais am ostyngiad o 34% ar Docynnau Trên Tymor Blynyddol o Trafnidiaeth Cymru (Trenau Arriva Cymru gynt).

  • Mae'r disgownt o 34% yn berthnasol i docynnau blynyddol yn unig
  • Yn ddilys ar drafnidiaeth i Lwybrau Lleol Cymru/y Cymoedd a Chaerdydd.
Sut i brynu'r tocyn hwn:
Ar ôl i chi gofrestru, gofynnwch am lythyr 'Cynllun Tocyn Tymor Blynyddol Gostyngol' drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein:

AZO Welsh


I brynu eich tocyn, cymerwch y llythyr hwn, eich cerdyn ymrestru, llun maint pasport a'ch taliad i unrhyw orsaf sydd wedi'i staffio o fewn Llwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd.

Mae tocynnau'n ddilys dim ond ar drafnidiaeth Llwybrau Lleol Cymru/y Cymoedd a Chaerdydd.  Fodd bynnag, os prynwch Docyn Tymor Blynyddol Trafnidiaeth Cymru rhwng Caerdydd a Pen-y-bont ar Ogwr, er enghraifft, gall y tocyn fod yn ddilys hefyd ar drenau First Great Western - holwch y cwmnïau trenau yn gyntaf.

Os ydych ar gwrs gyda gwyliau haf hir, efallai nad y tocyn hwn yw'r opsiwn rhataf, er mai dyma'r disgownt canrannol mwyaf - gwiriwch gyda Trafnidiaeth Cymru cyn i chi brynu.


Cardiau Rheilffordd Myfyrwyr ar gyfer Llwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd 

  • Costau £10 y flwyddyn
  • 26% oddi ar docynnau diwrnod a 10% oddi ar docyn tymor (wythnosol)
  • Yn ddilys ar Lwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd 
Rhaid i ymgeiswyr fod dros 16 oed ac mewn addysg amser llawn neu o dan 26 oed ac mewn addysg rhan-amser.  Am fwy o wybodaeth ewch i Trafnidiaeth Cymru.

Os nad oes rhaid i chi deithio bum gwaith yr wythnos, efallai y bydd yn rhatach i brynu tocynnau diwrnod gostyngol.


Cerdyn Rheilffordd 16-25 

Ar gael i bobl 16-25 oed a myfyrwyr dros 26 oed sydd mewn addysg amser llawn.  Am fwy o wybodaeth ewch i Cerdyn Rheilffordd 16 i 25.

Mae isafswm pris £12 yn ystod oriau brig yn golygu y byddai'r cerdyn hwn ond yn cynnig arbedion i chi os ydych yn cymudo pellter sylweddol, neu os yw eich darlithoedd yn dechrau'n gynnar.  Gall fod yn ddefnyddiol o hyd os ydych yn teithio pellteroedd hwy yn rheolaidd.

Cerdyn Rheilffordd 26-30 

Ar gael i bobl 26-30 oed, bydd y Cerdyn Rheilffordd National Rail 26-30 yn arbed 1/3 i chi oddi ar ystod eang o docynnau. Am fwy o wybodaeth, ewch i Cerdyn Rheilffordd 26 i 30.