Teithio i'r Campws

Ewch i'n gwe-dudalen Parcio am wybodaeth am barcio ceir a'n tudalen lleoliad am gyfarwyddiadau i'n campysau.

Teithio ar Drên

Mae pob campws PDC o fewn pellter cerdded i orsaf drenau.

Campws Caerdydd 

Gorsaf Heol y Frenhines (taith gerdded 5 munud) 

Gorsaf Caerdydd Canolog (taith gerdded 15 munud)

Campws Casnewydd 

Gorsaf Casnewydd (taith gerdded 10 munud)

Campws Glyntaf 

Gorsaf Trefforest (taith gerdded 10 munud)

Sport Park

Gorsaf Ystad Trefforest (taith gerdded 10 munud)

Treforest Campus 

Gorsaf Trefforest (taith gerdded 5 munud)


Am fwy o wybodaeth am amseroedd trenau a thocynnau:

National Rail

Trafnidiaeth Cymru

Cardiau Rheilffordd a Disgowntiau

Teithio ar Fysiau

Am fanylion llwybrau bysiau ac amserlenni: https://www.traveline.cymru

Y gweithredwyr bysiau lleol yw:

Mae Bws Casnewydd yn cynnig cyfres o gardiau smart teithio sy'n eich galluogi i elwa o gyfradd ostyngedig gyda pàs phasbort wythnosol neu fisol.

Gall myfyrwyr gael disgownt ar deithio ledled y DU gyda Megabus a National Express drwy UNiDAYS.  Mae disgowntiau teithio ar gael hefyd gan UCM (TOTUM).

Darperir gwasanaeth bws gwennol am ddim rhwng campysau Trefforest a Glyn-taf a champws Trefforest a Tyn-y-Wern.

Beicio

Gallwch feicio i holl gampysau PDC ar Rwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans ac mae pob campws yn darparu lle diogel i storio beiciau, loceri a chawodydd.  

International Students

Mae gwybodaeth teithio ar gyfer myfyrwyr tramor ar gael ar dudalennau rhyngwladol y Brifysgol.