UniLife – trosolwg

Beth yw UniLife?

UniLife yw porth myfyrwyr PDC, sy'n dwyn ynghyd wefannau a gwasanaethau myfyrwyr amrywiol.

Mewngofnodwch i’r UniLife gyda'ch cyfeiriad e-bost myfyriwr a'ch cyfrinair :http://unilife.southwales.ac.uk

UniLfe-homepage-2023-07-05 CYM


Nodweddion allweddol tudalen gartref UniLife

Eich Astudiaeth

Cynhwysir adnoddau astudio allweddol, gan gynnwys dolenni i Blackboard, adnoddau llyfrgell, Cymorth TG a botwm "Amserlen Addysgu" sy'n mynd â chi'n uniongyrchol i'ch calendr gyda'ch amserlen bersonol.

Cwestiynau Cyffredin / Eich Cwestiynau / Apwyntiadau

Cysylltiadau i’r Ardal Gynghori Ar-lein (AZO), system cymorth myfyrwyr ar-lein y Brifysgol. Mae AZO yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin (FAQs) neu gallwch ofyn eich cwestiwn eich hun ac archebu apwyntiadau gyda gwasanaethau cymorth arbenigol.

Eich Post / Eich Storfa / Eich Cyfrif

Mae Eich Post yn mynd â chi i'ch cyfrif e-bost myfyriwr Outlook.

Mae Eich Storfa yn caniatáu ichi storio ffeiliau ar-lein gan ddefnyddio Microsoft One Drive.

Mae Eich Cyfrif yn caniatáu ichi wirio a diweddaru gwybodaeth bersonol (e.e. eich cyfeiriad a'ch modiwlau cwrs), gweld eich cyfrif llyfrgell ynghyd ag unrhyw ddyledion prifysgol sy'n ddyledus.

Gwneud Taliad 

Mae Gwneud Taliad yn cysylltu i’ch cyfrif cyllid.

Newyddion / Digwyddiadau

Cadwch yn gyfredol gyda’r hyn sy’n digwydd yn PDC.

Marchnadfa

Mae’r Farchnadfa yn caniatáu ichi bostio hysbysiadau i fyfyrwyr eraill. Am ragor o wybodaeth a chanllawiau, gweler y cofnod  Marchnadfa yn A-Y UniLife.


Nodweddion eraill UniLife:

  • Mae Chwilio yn dod o hyd i wybodaeth am UniLife a thudalennau gwe cysylltiedig.
  • Arddangosir cyhoeddiadau pwysig ar frig y dudalen gartref.
  • Pan fydd angen i chi ailgofrestru fe welwch faner ar ben y dudalen gartref.
  • Mae'r ardal promo (llun symudol gyda thestun) yn newid yn rheolaidd.
  • Mae Dolenni Cyflym yn mynd i rai o dudalennau gwe mwyaf poblogaidd UniLife.
  • Mae polau yn rhedeg yn wythnosol neu'n fisol.
  • Mae Bwydlenni'r Dydd yn dangos yr hyn sy'n cael ei weini yn ein hallfeydd arlwyo.
  • Mae Swyddi Gwag yn rhestru'r swyddi diweddaraf gan Gyrfaoedd PDC.

Gwefannau UniLife i Fyfyrwyr

UniLife heb fewngofnodiad UniLife

Mae'r rhan fwyaf o ardaloedd UniLife ac eithrio'r dudalen gartref a rhai tudalennau cyfrif-benodol yn hygyrch heb fewngofnodiad myfyriwr.

Beth os nad yw UniLife yn gweithio
Ar yr adegau prin pan fydd hyn yn digwydd, edrychwch ar y dudalen Statws TG am ddiweddariadau a gwybodaeth bellach.