UniLife – trosolwg

Beth yw UniLife?

UniLife yw porth myfyrwyr PDC, sy'n dwyn ynghyd wefannau a gwasanaethau myfyrwyr amrywiol.

UniLife-Cymraeg.jpg

Nodweddion allweddol tudalen gartref UniLife

Eich Astudiaeth

Yn cynnwys adnoddau astudio allweddol, gan gynnwys cysylltiadau i Blackboard, adnoddau llyfrgell, gwybodaeth amserlen a Chymorth TG.

Cwestiynau Cyffredin / Eich Cwestiynau / Apwyntiadau

Cysylltiadau i’r Ardal Gynghori Ar-lein (AZO), system cymorth myfyrwyr ar-lein y Brifysgol. Mae AZO yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin (FAQs) neu gallwch ofyn eich cwestiwn eich hun ac archebu apwyntiadau gyda gwasanaethau cymorth arbenigol.

Eich Post / Eich Storfa / Eich Cyfrif

Mae Eich Post yn mynd â chi i'ch cyfrif e-bost myfyriwr Outlook.

Mae Eich Storfa yn caniatáu ichi storio ffeiliau ar-lein gan ddefnyddio Microsoft One Drive.

Mae Eich Cyfrifyn caniatáu ichi wirio a diweddaru gwybodaeth bersonol (e.e. eich cyfeiriad a'ch modiwlau cwrs), gweld eich cyfrif llyfrgell ynghyd ag unrhyw ddyledion prifysgol sy'n ddyledus.

Gallwch hefyd olygu neu optio allan o'ch Proffil Cyhoeddus a ddangosir i fyfyrwyr eraill fel rhan o'r Rhestr Myfyrwyr.

Gwneud Taliad / Eich offer

Mae Gwneud Taliad yn cysylltu i’ch cyfrif cyllid ac mae Eich Storfa yn cysylltu i ystod eang o offer y we.

Newyddion / Digwyddiadau

Cadwch yn gyfredol gyda’r hyn sy’n digwydd yn PDC.

Marchnadfa

Mae’r Farchnadfa yn caniatáu ichi bostio hysbysiadau i fyfyrwyr eraill. Am ragor o wybodaeth a chanllawiau, gweler y cofnod  Marchnadfa yn A-Y UniLife.


Nodweddion eraill UniLife:

  • Mae Chwilio yn dod o hyd i wybodaeth am UniLife a thudalennau gwe cysylltiedig.
  • Arddangosir cyhoeddiadau pwysig ar frig y dudalen gartref.
  • Pan fydd angen i chi ailgofrestru fe welwch faner ar ben y dudalen gartref.
  • Mae'r ardal promo (llun symudol gyda thestun) yn newid yn rheolaidd.
  • Mae Dolenni Cyflym yn mynd i rai o dudalennau gwe mwyaf poblogaidd UniLife.
  • Mae polau yn rhedeg yn wythnosol neu'n fisol.
  • Mae Bwydlenni'r Dydd yn dangos yr hyn sy'n cael ei weini yn ein hallfeydd arlwyo.
  • Mae Swyddi Gwag yn rhestru'r swyddi diweddaraf gan Gyrfaoedd PDC.

Gwefannau UniLife

Mae'r rhestr lawn o Wefannau UniLife i'w gweld ar waelod y dudalen hon!


UniLife heb fewngofnodiad UniLife

Mae'r rhan fwyaf o ardaloedd UniLife ac eithrio'r dudalen gartref a rhai tudalennau cyfrif-benodol yn hygyrch heb fewngofnodiad myfyriwr.


Beth os nad yw UniLife yn gweithio

Ar yr adegau prin pan fydd hyn yn digwydd, bydd tîm UniLife yn defnyddio ffrwd Trydar UniLife i gyfathrebu.