Cysylltu â’r Ardal Gynghori

IMPORTANT:

Service changes due to Coronavirus
(COVID-19)

Please see the English version of this page for current information. This Welsh page will be updated when resources to do so become available.

Mewn person

Galwch heibio unrhyw un o'r pedwar Ardal Gynghori ar y Campws i ofyn cwestiwn neu i ddarganfod mwy am ein gwasanaethau cymorth - nid oes angen apwyntiad i'n gweld.

Dros y ffôn

Gellir cysylltu â'r Ardal Gynghori dros y ffôn ar 01443 482540.
Gwrandewch a dewiswch o'r opsiynau i siarad ag ymgynghorydd o'ch campws.

Ar-lein

Mae’r Ardal Gynghori Ar-lein ar gael 24/7 i ateb eich ymholiadau myfyrwyr.  Porwch ein Cwestiynau Cyffredin neu 'gofyn cwestiwn' a bydd aelod o staff o'r tîm perthnasol yn ymateb i'ch ymholiad.

Cofiwch wirio'ch cyfrif e-bost myfyriwr; byddwch yn derbyn hysbysiad pan fydd eich cwestiwn wedi'i ateb.

E-bost

Os nad oes gennych gyfrif myfyriwr i gyrchu’r Ardal Gynghori Ar-lein, cysylltwch â'r Ardal Gynghori trwy e-bost.

Caerdydd  cardiffadvice@southwales.ac.uk  Glyn-taf  |  glyntaffadvice@southwales.ac.uk

Casnewydd  newportadvice@southwales.ac.uk  Trefforest  |  treforestadvice@southwales.ac.uk

Amseroedd Agor

Oriau agor yr Ardal Gynghori yw:
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am - 4.30pm