Cysylltu â’r Ardal Gynghori

Ardal Gynghori Ar-Lein

Gofyn Cwestiwn
Gallwch ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein ar unrhyw adeg i 'Ofyn Cwestiwn', a bydd yn anfon neges atom.
Byddwn yn ymateb cyn pen 5 diwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener) ac anfonir hysbysiad i’ch cyfeiriad e-bost myfyriwr, felly gwiriwch y cyfeiriad e-bost hwnnw'n rheolaidd.

Sgwrsio Byw
Mae Sgwrsio Byw ar gael trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein rhwng 2pm-4pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Yn syml, dewch o hyd i'r pwnc rydych chi angen help gydag ef yn y Cwestiynau Cyffredin a dechrau sgwrsio gydag un ohonom.

Apwyntiadau
Ni allwch drefnu apwyntiad gyda'r Ardal Gynghori, ond gallwch ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein i drefnu apwyntiadau gyda gwasanaethau cymorth arbenigol PDC.

Dros y ffôn

01443 482540  (9.00am - 4.30pm, Llun - Gwener) 

E-bost

Os gallwch chi, defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein i gysylltu â'r Ardal Gynghori. Os na allwch gael mynediad at yr Ardal Gynghori Ar-lein, yna e-bostiwch eich Ardal Gynghori ar y Campws. Byddwn yn ymateb cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Caerdydd  |  [email protected]  Glyntaf  |  [email protected]

Casnewydd  |  [email protected] Trefforest  |  [email protected]

Mewn Person / Ardaloedd Cynghori ar y Campws

Mae Ardal Gynghori ar y Campws ar bob un o bedwar prif gampws y Brifysgol. Galwch heibio i siarad ag aelod o staff.

Oriau agor:
9.00am - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener, yn ystod y tymor.

Ardal Gynghori Caerdydd

Cardiff Campus

Mae Ardal Gynghori Caerdydd yn CAA008, yn union y tu mewn i fynedfa'r Llyfrgell yn yr Atriwm.

Ardal Gynghori Glyn-taf

Lower Glyntaff_11765.jpg

Glyntaff Advice Zone is in GT L001, inside the entrance of the Library in Lower Glyntaff. 

Ardal Gynghori Casnewydd

Newport Campus

Mae Ardal Gynghori Casnewydd yn NCC CB10C yn y Llyfrgell ar Gampws Casnewydd.

Ardal Gynghori Trefforest

Treforest Library_35470.jpg

Mae Ardal Gynghori Trefforest yn TRL125, y tu mewn i Lyfrgell Trefforest a’r Ganolfan Myfyrwyr.