Cysylltu â’r Ardal Gynghori

PWYSIG:

Newidiadau i wasanaethau oherwydd y Coronafeirws (COVID-19)

Darperir holl wasanaethau’r Ardal Gynghori ar hyn o bryd ar-lein/ffôn yn unig. Nid oes apwyntiadau cymorth wyneb yn wyneb ar gael nes bydd rhybudd pellach.

Gellir cysylltu â'r Ardal Gynghori trwy’r  Ardal Gynghori Ar-lein ac ymatebir i ymholiadau rhwng yr oriau agor arferol rhwng 8.30am a 4.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Cofiwch wirio'ch cyfrif e-bost myfyriwr; derbyniwch e-bost yno pan ymatebir i’ch ymholiad.

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth ffôn ar gael rhwng 9.00am a 12.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 01443 482540. Gwrandewch a dewiswch o'r opsiynau i siarad ag ymgynghorydd o'ch campws.

Mae Sgwrs Fyw ar gael trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein bob dydd rhwng 1.30pm a 3.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gellir archebu apwyntiadau trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ar gyfer llawer o wasanaethau cymorth eraill PDC. Bydd pob apwyntiad yn digwydd dros y ffôn neu Skype.

Mewn person

Galwch heibio unrhyw un o'r pedwar Ardal Gynghori ar y Campws i ofyn cwestiwn neu i ddarganfod mwy am ein gwasanaethau cymorth - nid oes angen apwyntiad i'n gweld.

Dros y ffôn

Gellir cysylltu â'r Ardal Gynghori dros y ffôn ar 01443 482540.
Gwrandewch a dewiswch o'r opsiynau i siarad ag ymgynghorydd o'ch campws.

Ar-lein

Mae opsiwn 'gofynnwch gwestiwn' yr Ardal Gynghori Ar-lein  yn eich galluogi i gyflwyno cwestiwn sydd wedyn yn cael ei ddyrannu i'r tîm perthnasol. Cofiwch wirio eich cyfrif e-bost myfyriwr yn rheolaidd; byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost pan fydd ymateb i’ch cwestiwn. 

Yn ogystal, mae Sgwrsio Byw ar gael bob dydd yn ystod yr wythnos rhwng 1.30pm a 3.30pm o fewn yr adran Cwestiynau Cyffredin ac o dan y gwymplen wrth ymyl eich enw.

E-bost

Os nad oes gennych gyfrif myfyriwr i gyrchu’r Ardal Gynghori Ar-lein, cysylltwch â'r Ardal Gynghori trwy e-bost.

Caerdydd  cardiffadvice@southwales.ac.uk  Glyn-taf  |  glyntaffadvice@southwales.ac.uk

Casnewydd  newportadvice@southwales.ac.uk  Trefforest  |  treforestadvice@southwales.ac.uk

Amseroedd Agor

Oriau agor yr Ardal Gynghori yw:
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am - 4.30pm