Cysylltu â’r Ardal Gynghori

Mewn person

Galwch heibio unrhyw un o'r pedwar Ardal Gynghori ar y Campws i ofyn cwestiwn neu i ddarganfod mwy am ein gwasanaethau cymorth - nid oes angen apwyntiad i'n gweld.

Dros y ffôn

Gellir cysylltu â'r Ardal Gynghori dros y ffôn ar 01443 482540.
Gwrandewch a dewiswch o'r opsiynau i siarad ag ymgynghorydd o'ch campws.

Ar-lein

Mae’r Ardal Gynghori Ar-lein ar gael 24/7 i ateb eich ymholiadau myfyrwyr.  Porwch ein Cwestiynau Cyffredin neu 'gofyn cwestiwn' a bydd aelod o staff o'r tîm perthnasol yn ymateb i'ch ymholiad.

Cofiwch wirio'ch cyfrif e-bost myfyriwr; byddwch yn derbyn hysbysiad pan fydd eich cwestiwn wedi'i ateb.

E-bost

Os nad oes gennych gyfrif myfyriwr i gyrchu’r Ardal Gynghori Ar-lein, cysylltwch â'r Ardal Gynghori trwy e-bost.

Caerdydd  cardiffadvice@southwales.ac.uk  Glyn-taf  |  glyntaffadvice@southwales.ac.uk

Casnewydd  newportadvice@southwales.ac.uk  Trefforest  |  treforestadvice@southwales.ac.uk

Amseroedd Agor

Oriau agor yr Ardal Gynghori yw:
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am - 4.30pm