Ardaloedd Cynghori ar y Campws

Staff i'ch helpu chi

Mae gan bob un o'n pedwar prif gampws yng Nghaerdydd, Glyn-taf, Casnewydd a Threforest Ardal Gynghori lle mae'r staff yn darparu gwasanaeth cyfeillgar, wyneb yn wyneb a gallwch ddarganfod am unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â chwrs.

Er enghraifft, gallwch ofyn am newid eich cwrs, torri ar draws eich astudiaethau neu wneud cais am amgylchiadau esgusodol.  Gallwn hefyd drefnu apwyntiadau ar eich rhan ar gyfer llawer o wasanaethau cymorth PDC.

Mae ein tîm yn cyhoeddi cardiau adnabod, yn rhoi cyfarwyddiadau, yn dangos i chi sut i gofrestru gyda'r Gwasanaeth Iechyd, benthyg gliniadur, talu'ch ffioedd ar-lein, argraffu eich llythyrau eich hun a defnyddio'r peiriannau hunanwasanaeth.  Os na allwn ateb eich ymholiad yna byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun sy'n gallu.

Mae llawer o'r cwestiynau hyn hefyd yn cael eu hateb ar-lein trwy'r Cwestiynau Cyffredin yn yr Ardal Gynghori Ar-lein.Amseroedd Agor

Oriau agor yr Ardal Gynghori yw:
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am - 4.30pm

Nid oes angen apwyntiad i'n gweld, galwch heibio i unrhyw un o'n pedwar Ardal Gynghori i ofyn cwestiwn neu ddarganfod mwy am y gwasanaethau cymorth.

Cysylltu â ni

Ardal Gynghori Caerdydd

Cardiff Campus

Dewch o hyd i ni yn CAA008 wrth fynedfa'r Llyfrgell yn yr Atriwm, Campws Caerdydd.

Ardal Gynghori Glyn-taf

Lower Glyntaff_11765.jpg

Dewch o hyd i ni yn GT L001  GT L001 wrth fynedfa'r Llyfrgell ar Gampws Glyn-taf Isaf.

Ardal Gynghori Casnewydd

Newport Campus

Dewch o hyd i ni yn NCC CB10C wrth fynedfa'r Llyfrgell ar Gampws Casnewydd.

Ardal Gynghori Trefforest

Treforest Library_35470.jpg

Dewch o hyd i ni yn  TRL125 wrth fynedfa Llyfrgell a Chanolfan Myfyrwyr Trefforest.