Ardaloedd Cynghori ar y Campws

IMPORTANT:

Service changes due to Coronavirus
(COVID-19)

Please see the English version of this page for current information. This Welsh page will be updated when resources to do so become available.

Staff i'ch helpu chi

Mae gan bob un o'n pedwar prif gampws yng Nghaerdydd, Glyn-taf, Casnewydd a Threforest Ardal Gynghori lle mae'r staff yn darparu gwasanaeth cyfeillgar, wyneb yn wyneb a gallwch ddarganfod am unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â chwrs.

Er enghraifft, gallwch ofyn am newid eich cwrs, torri ar draws eich astudiaethau neu wneud cais am amgylchiadau esgusodol.  Gallwn hefyd drefnu apwyntiadau ar eich rhan ar gyfer llawer o wasanaethau cymorth PDC.

Mae ein tîm yn cyhoeddi cardiau adnabod, yn rhoi cyfarwyddiadau, yn dangos i chi sut i gofrestru gyda'r Gwasanaeth Iechyd, benthyg gliniadur, talu'ch ffioedd ar-lein, argraffu eich llythyrau eich hun a defnyddio'r peiriannau hunanwasanaeth.  Os na allwn ateb eich ymholiad yna byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun sy'n gallu.

Mae llawer o'r cwestiynau hyn hefyd yn cael eu hateb ar-lein trwy'r Cwestiynau Cyffredin yn yr Ardal Gynghori Ar-lein.Amseroedd Agor

Oriau agor yr Ardal Gynghori yw:
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am - 4.30pm

Nid oes angen apwyntiad i'n gweld, galwch heibio i unrhyw un o'n pedwar Ardal Gynghori i ofyn cwestiwn neu ddarganfod mwy am y gwasanaethau cymorth.

Cysylltu â ni

Ardal Gynghori Caerdydd

Cardiff Campus

Dewch o hyd i ni yn CAA008 wrth fynedfa'r Llyfrgell yn yr Atriwm, Campws Caerdydd.

Ardal Gynghori Glyn-taf

Lower Glyntaff_11765.jpg

Dewch o hyd i ni yn GT L001  GT L001 wrth fynedfa'r Llyfrgell ar Gampws Glyn-taf Isaf.

Ardal Gynghori Casnewydd

Newport Campus

Dewch o hyd i ni yn NCC CB10C wrth fynedfa'r Llyfrgell ar Gampws Casnewydd.

Ardal Gynghori Trefforest

Treforest Library_35470.jpg

Dewch o hyd i ni yn  TRL125 wrth fynedfa Llyfrgell a Chanolfan Myfyrwyr Trefforest.